"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

आर्थिक बर्ष २०७३।०७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण