"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

जन - प्रतिनिधिहरुको सपश ग्रहण कार्यक्रम