नगरसभाका सदस्यज्युहरूलाई दाेस्राे नगरसभा सम्बन्धी उपस्थित हुनेबारे अत्यन्त जरूरी सुचना ।

Supporting Documents: