"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

निव‌ृत्तिभरण पाउनेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने सम्बन्धी सुचना

Documents: