"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

वार्षिक नगर विकास योजना ( आर्थिक वर्ष २०७४-०७५)