"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी अावश्यक जानकारी