"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

सूचना, संचार र प्रविधि (ICT) अभिमुखीकरण कार्यक्रमका स्लाइडहरु

Presented by Ekendra Lamsal (ICT Expert) and Bidur Kumar Khatri (ICTV DDC Kapilvastu)