Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
मदन थारू कार्यालय सहयोगी प्रशासन
टुकलाल पाैडेल कार्यालय सहयोगी
हिरालाल थारू कार्यालय सहयोगी
सक्रधे थारू कार्यालय सहयोगी प्रशासन
रामकिशाेर चाैधरी कार्यालय सहयोगी प्रशासन
दुर्गादेवी शर्मा कार्यालय सहायक पन्जिकरण durga.nepal82@gmail.com 9857051802
सन्त प्रसाद चाैधरी खरिदार राजश्व शाखा प्रमुख cdysantosh9@gmail.com 9857052067
पञ्चराम थारू खरिदार सुचना उपशाखा 9847276465
राम चन्द्र चुदाली खरिदार वडा सचिव 9841577872
तेजराज अयार्ल खरिदार वडा सचिव 9841090800
सन्ताेष कुमार बैठा खरिदार वडा सचिव 9843853076
अशाेक कुमार चाैधरी खरिदार वडा सचिव 9867479518
तेज कुमारी पाैडेल कार्यालय सहायक वडा कायालय 9847585181
कृष्णा प्रसाद खनाल खरिदार वडा सचिव 9847082592
सुरज घिमिरे इन्जिनियर याेजना शाखा प्रमुख ghimire.suraj90@gmail.com 9857070574
पवित्रा भुसाल लेखा अधिकृत लेखा शाखा 9849961386
अनिल खनाल सव.इन्जिनियर याेजना शाखा 9844719390
लक्ष्मी पाैडेल ना.सु सामाजिक विकाश शाखा प्रमुख 9847166672
इन्द्रमणी गैरे अ. सव-इन्जिनियर याेजना शाखा 9857050094
कृष्णा प्रसाद पाेख्रेल अ. सव-इन्जिनियर याेजना शाखा pokhrelkrishna1@gmail.com 9857050778
गाविन्द काकीेेे अमिन याेजना शाखा 9868100306