"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनीकिकरण