"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

आ.व. ०७५/०७६ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र बोलपत्र आह्वानको सुचना