"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

कर दस्तुर र सेवा शुल्क अा.व. २०७४/०७५

Supporting Documents: