प्रदिप कुमार थारु

Phone: 
९८०७४१७९१४
Section: 
नगरपालिका कार्यालय