"समृद्ध वाणगंगाकाे मूल अाधार कृषि ,पर्यटन ,वातावरण ,पूर्वाधार र राेजगार "।।।

प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकास मन्त्री ज्यूको गरिमामय उपस्थितिमा बाणगङ्गा नगरपालिकालाई आधारभुत तहको पूर्ण भर्ना नगर घोषणा ।