"समृद्ध वाणगंगाकाे मूल अाधार कृषि ,पर्यटन ,वातावरण ,पूर्वाधार र राेजगार "।।।

बाणगङ्गा नगरपालिकाका सहायक कर्माचारीहरुका लागि ३० दिने आधारभुत कम्प्युटर तालिम सम्पन्न ।