"समृद्ध वाणगंगाकाे मूल अाधार कृषि ,पर्यटन ,वातावरण ,पूर्वाधार र राेजगार "।।।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सुचना