"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोसाहन स्वरुप साईकल वितरण कार्यक्रम वार्ड नं. ११ मा सम्पन्न