"समृद्ध वाणगंगाकाे मूल अाधार कृषि ,पर्यटन ,वातावरण ,पूर्वाधार र राेजगार "।।।

वाणगङ्गा नगरपालिकाबाट स्वीकृत ई रिक्सा स‌न्चालन गर्ने स्टेशन ,रुट र भाडादर