"समृद्ध वाणगंगाकाे मूल अाधार कृषि ,पर्यटन ,वातावरण ,पूर्वाधार र राेजगार "।।।

वाणग‌ङ्गा नगरपालिकाको अायोजनामा वडा नं ७ मा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न