Error message

 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 747 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2637 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2649 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2739 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2759 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2765 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 9 of /var/www/html/sites/all/modules/rules/rules.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_bootstrap() (line 2524 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_language_initialize() (line 2970 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in language_provider_invoke() (line 443 of /var/www/html/includes/language.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5261 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5262 of /var/www/html/includes/common.inc).


"समृद्ध वाणगंगाकाे मूल अाधार कृषि ,पर्यटन ,वातावरण ,पूर्वाधार र राेजगार "।।।

वार्ड न. ४

 • गणेश बहादुर क्षेत्री   ( वडाध्यक्ष )   ९८५७०५४०२४
 • इन्दिरा पन्त   ( महिला सदस्य )   ९८४७२१२२१९
 • अस्मिता नेपाली   ( द.म.स.)   ९८०७४४००१६
 • ऋषिराम थारु   ( खुल्ला सदस्य )   ९८०२६५५९८१
 • चित्र बहादुर खान   ( खुल्ला सदस्य )   ९८४७२२८४५६६
Nepali
Population: 
७७०३
Ward Contact Number: 
९८५७०५४०२४