"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

सन्त प्रसाद चौधरी

Designation:

Email: 
cdysantosh9@gmail.com
Phone: 
९८५७०५२०६७
Section: 
अार्थिक प्रशासन