"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी वा अस्थायी कर्मचारीको विवरण

Supporting Documents: