"समृद्ध वाणगंगाकाे मूल आधार ,कृषि ,पर्यटन ,वातावरण ,पूर्वाधार र राेजगार ","जन्म मृत्यु,विवाह,बसाईसराई जस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गराएमा नि: शुल्क दर्ता गरिन्छ","इन्जिनियरद्धारा नक्सा निर्माण गरी नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्र घर भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण गरौँ "।

जनप्रतिनिधिहरु

Name Designation Tenure Phone
शिव प्रसाद पाण्डे वडा सदस्य ९८०७४१६९०३
नाथुराम चौधरी थारु वडा सदस्य ९८४७०८३४३८
ध्रुर्व बेल्बासे वडा अध्यक्ष ९८५७०५४०२९
केशरा गुरुङ्ग वडा सदस्य ९८१८१९१२१४
राज कुमारी सुनार वडा सदस्य ९८०७४१६९०३
नुमलाल चौधरी वडा सदस्य ९८४१०३४०३०
भिम बहादुर पुन वडा सदस्य ९८५७०५०४६८
राम विहारी चौधरी वडा अध्यक्ष ९८५७०५४०३०
दिल कुमारी थापा वडा सदस्य ९८०७४३४१३२
विन्दु वि. क. वडा सदस्य ९८१४४५३४७७
काशिराम थारु वडा सदस्य ९८११९८०९२१
राम नक्षत्र चौधरी थारु वडा सदस्य ९८१९४१६६८७
सोमनाथ अर्याल वडा अध्यक्ष ९८५७०५४०३१
इमकला खत्री क्षेत्री वडा सदस्य ९८०५४७७९०७
सावित्री वि.क. वडा सदस्य ९८१५४४५६३७
बाजबुल लैन वडा सदस्य ९८४७५४४३२९
जगनारायण थारु वडा सदस्य ९८१५४२७७०५

Pages