"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

वार्षिक आय-व्यय विवरण २०७२/७३

Income expenditure banganga 2072.pdf (1.21 MB)

प्रकाशित मिति: 2073-04-12