"समृद्ध वाणगंगाकाे मूल आधार ,कृषि ,पर्यटन ,वातावरण ,पूर्वाधार र राेजगार ","जन्म मृत्यु,विवाह,बसाईसराई जस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गराएमा नि: शुल्क दर्ता गरिन्छ","इन्जिनियरद्धारा नक्सा निर्माण गरी नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्र घर भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण गरौँ "।

सम्पर्क

वाणगङ्गा नगरपालिका 

गजेहडा

५ नं., प्रदेश

सम्पर्क नम्बर : ०७१-५५०३८३

ईमेल : bangangamun@gmail.com

वेब साइट : www.bangangamun.gov.np

Facebook Page : www.facebook.com/HBMBanganga/

Twitter: twitter.com/bangangamun

 

Please fill up the below form if you have any feedback.