"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

धामिर्क एवं एेतिहासिक स्थल : लक्ष्मणघाट