"समृद्ध वाणगंगाकाे मूल आधार ,कृषि ,पर्यटन ,वातावरण ,पूर्वाधार र राेजगार ","जन्म मृत्यु,विवाह,बसाईसराई जस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गराएमा नि: शुल्क दर्ता गरिन्छ","इन्जिनियरद्धारा नक्सा निर्माण गरी नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्र घर भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण गरौँ "।

लिखित परीक्षा सन्चालन सम्बन्धमा

लिखित परीक्षा  सन्चालन सम्बन्धमा

प्रस्तुत बिषयमा यस कार्यालय कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धमा मिति २०७२/०८/२४ गतेको गोर्खापत्रमा बिज्ञापन प्रकासन गरियक तपसिल बामोजिमका परिक्षाहरु पदपूर्ति समितिको मिति २०७२/०९/१९ को बैठक निर्णय आनुसार देहको मिति र समयद संचालन हुने बेहोरा सम्बंथित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ

तपसिल