सूचना तथा समाचार

लिखित परीक्षा सन्चालन सम्बन्धमा

लिखित परीक्षा  सन्चालन सम्बन्धमा

प्रस्तुत बिषयमा यस कार्यालय कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धमा मिति २०७२/०८/२४ गतेको गोर्खापत्रमा बिज्ञापन प्रकासन गरियक तपसिल बामोजिमका परिक्षाहरु पदपूर्ति समितिको मिति २०७२/०९/१९ को बैठक निर्णय आनुसार देहको मिति र समयद संचालन हुने बेहोरा सम्बंथित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ

तपसिल

ICT तालिम सम्बन्धि सूचना

यही मिति २०७२/११/४-५ गते यस बाणगंगा नगरपालिकाले गर्न लागेको ICT तालिममा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु लाई सहभागिताकोलागि अनुरोध छ|

Pages