"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

सूचना तथा समाचार

ICT तालिम सम्बन्धि सूचना

यही मिति २०७२/११/४-५ गते यस बाणगंगा नगरपालिकाले गर्न लागेको ICT तालिममा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु लाई सहभागिताकोलागि अनुरोध छ|

कर दस्तुर र सेवा शुल्क आ.व २०७३/७४

Revenue rate banganga 2073-74.pdf (5.81 MB)

प्रकाशित मिति: 2072-10-07

Pages