FAQs Complain Problems

वाणगंगा नगरपालिका भित्र रहेका अपाङगता व्यत्तिहरुलाई परिचय पत्र वितरण गर्दै नगर प्रमुख, उप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत साथै वडा नं ५ र ११ का वडा अध्यक्ष ज्यूहरु ।