FAQs Complain Problems

तपाईलाई बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७७।७८ को कार्य सम्पादन कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
28% (5 votes)
राम्रो
11% (2 votes)
सामान्य
39% (7 votes)
थाहा भएन
22% (4 votes)
Total votes: 18