FAQs Complain Problems

तपाईलाई बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७८।७९ को कार्य सम्पादन कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
38% (16 votes)
राम्रो
14% (6 votes)
सामान्य
38% (16 votes)
थाहा भएन
10% (4 votes)
Total votes: 42