FAQs Complain Problems

तपाईलाई बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७८।७९ को कार्य सम्पादन कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
36% (27 votes)
राम्रो
16% (12 votes)
सामान्य
39% (29 votes)
थाहा भएन
8% (6 votes)
Total votes: 74