FAQs Complain Problems

अपाङ्गता स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत अपाङ्गता भएका वडाबासीहरुलाई बाख्रा वितरण गर्दै वडा नं. १ की वडाअध्यक्ष बाल कुमारी पन्त ज्यू ।