"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

दोस्रो नगरसभा २०७४ प्रस्तुत समिक्षाप्तक प्रगति विवरण