"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

बाणगंगा नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाबाट निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाकाे एक झलक