"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

सम्पर्क

वाणगङ्गा नगरपालिका 

गजेहडा

५ नं., प्रदेश

सम्पर्क नम्बर : ०७१-५५०३८३

ईमेल : bangangamun@gmail.com

वेब साइट : www.bangangamun.gov.np

 

Please fill up the below form if you have any feedback.