"समृद्ध वाणगंगाकाे मूल अाधार कृषि ,पर्यटन ,वातावरण ,पूर्वाधार र राेजगार "।।।

सम्पर्क

वाणगङ्गा नगरपालिका 

गजेहडा

५ नं., प्रदेश

सम्पर्क नम्बर : ०७१-५५०३८३

ईमेल : bangangamun@gmail.com

वेब साइट : www.bangangamun.gov.np

Facebook Page : www.facebook.com/HBMBanganga/

Twitter: twitter.com/bangangamun

 

Please fill up the below form if you have any feedback.


 

 
1 Start 2 Complete