"हामीले तिरेकाे कर हाम्रै लागि, सुन्दर र समुन्नत बाणगंगा नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि।"

वाणग‌ङ्गा नगरपालिकाको अायोजनामा वडा नं ७ मा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न