FAQs Complain Problems

वार्ड न. १०

  • राम विहारी चौधरी  ( वडाध्यक्ष )   ९८५७०५४०३०
  • दिल कुमारी थापा  ( महिला सदस्य )   ९८०७४३४१३२
  • विन्दु वि. क.  ( द. म. स. )   ९८१४४५३४७७
  • काशिराम थारु  ( खुल्ला सदस्य )   ९८११९८०९२१
  • राम नक्षत्र चौधरी थारु  ( खुल्ला सदस्य )   ९८१९४१६६८७
Nepali
Population: 
९७१२
Ward Contact Number: 
९८५७०५४०३०

वडा पदाधिकारी

अशोक कुमार चौधरी
सहायक स्तर चौथो
९८६७४७९५१८
मदन थारु
का.स. प्रथम
९८०७४१०७३८
राम विहारी चौधरी
वडा अध्यक्ष
९८५७०५४०३०
दिल कुमारी थापा
वडा सदस्य
९८०७४३४१३२
विन्दु वि. क.
वडा सदस्य
९८१४४५३४७७
काशिराम थारु
वडा सदस्य
९८११९८०९२१
राम नक्षत्र चौधरी थारु
वडा सदस्य
९८१९४१६६८७