FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

कक्षा ८ को परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना

श्री सम्पुर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको लागि आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा २०८० को परीक्षा समय तालिका सम्बन्धी सूचना।

हाजिरी मेसिनको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना