FAQs Complain Problems

कृषि तथा पशु विकास शाखा

तरकारी बीउको दररेट (कोटेशन) उपलब्ध गराई दिने बारेको सूचनाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।
अनुदान कार्यक्रमको लागि समूह/ सहकारी/ कृषि फर्मको सम्झौताको लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना
तरकारी बिउको दररेट उपलव्ध गराईदिने बारेको सूचना
तरकारी बिउको दररेट उपलव्ध गराई दिने सम्बन्धी सूचना
जिंक सल्फेटको दररेट उपलव्ध गराईदिने बारेको सूचना
बाणगंगा नगरपालिका, कृषि विकास शाखा कपिलवस्तुको कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना
ढैंचाको बिउको दररेट उपलव्ध गराईदिने बारेको सूचना
कृषि कार्यको लागि प्रयोग हुने मेसिनरी औजार / उपकरणको दररेट उपलव्ध गराई दिने बारेको सूचना ।
दररेट उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास शाखा, बाणगङ्गा नगरपालिका, कपिलवस्तुको सूचना ।
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ( पशु विकास शाखा)
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
पचास प्रतिशत अनुदानमा मौरी गोलाघार तथा आधारचाका माग सम्बन्धी सूचना
किसान सूचिकरण सम्बन्धी सूचना
अनुदान कार्यक्रमको लागि कृषक समूह / सहकारी छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना
बसन्ते मकैको बिउ माग तथा बजेट रोक्का सम्बन्धी सूचना ।
किसान सुचिकरण सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
किसान सूचिकरण सहजकर्ताको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ताको मिति सम्बन्धमा ।
बसन्ते मकैको विउ माग सम्बन्धी सूचना
दलहन बाली प्रर्वर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने तथा मुङ बिउ माग बारेको सूचना
दररेट उपलव्ध गराई दिने सम्बन्धी सूचना (कृषि शाखा)
व्यवसायिक पशुपंक्षी फार्महरु सुधार तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरुको अनुदान वितरण सम्बन्धी छनौटको सूचना
व्यवसायिक पशुपंक्षी फार्महरु तथा पशुपालक कृषकहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
५० प्रतिशत अनुदानमा टियोसेन्टी / सुडान घाँसको बीउ खरिद सम्बन्धी सूचना
किसान सूचिकरणको लागि सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

Pages