FAQs Complain Problems

कृषि तथा पशु विकास शाखा

व्यवसायिक पशुपंक्षी फार्महरु सुधार तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरुको अनुदान वितरण सम्बन्धी छनौटको सूचना
व्यवसायिक पशुपंक्षी फार्महरु तथा पशुपालक कृषकहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
५० प्रतिशत अनुदानमा टियोसेन्टी / सुडान घाँसको बीउ खरिद सम्बन्धी सूचना
किसान सूचिकरणको लागि सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
डिपट्युबवेल निर्माण कार्यक्रमको प्रस्तावना पेश गर्ने बारेको सूचना ।
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (पशु चिकित्सक )
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा मौखिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
लिखित तथा मौखिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना
बाली बिमा अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
दलहन बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने बारेको सूचना
साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना ।
गहुँको उन्नत बीउ बितरक छनौट सम्बन्धि सूचना
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (पशु विकास शाखा)
बाली तथा पशुधन वीमाको थप प्रिमियम रकम उपलव्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
कृतिम गर्भधान कर्ता सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना
अनुदानमा वर्षिम घाँसको विउ खरिद सम्बन्धी सूचना
व्यवसायिक पशुपन्छी फर्महरु सुधार तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अनुदानको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।
गहुँको उन्नत विउ माग सम्बन्धी सूचना
दररेट उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।
बाणगंगा नगरपालिका कृषि विकास शाखा कपिलवस्तुको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना
पशु चिकित्सक सेवा करारमा आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।
विषादी खुद्रा विक्रेता सम्बन्धी सूचना
मैरी पालन तालिम सम्बन्धी सूचना
किसान सूचिकरण सम्बन्धी सूचना ।
किसान सूचिकरण सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी सूचना

Pages