FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

उपेक्षित उष्ण पदेशिय रोगहको प्रोफाइल बाणगंगा नगरपालिका २०८०
Invitation for Online Bids
करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीहरुलाई औषधी उपचार वापत खर्च उपलव्ध गराउन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Re-Invitation for Online Bids
टाईफाईड (Typhoid) रोग विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धमा ।
कोभिड १९ विरुद्धको मोडर्ना खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धमा ।
कोभिड १९ विरुद्धको Covishield र Verocell खोपको Booster Dose सम्बन्धमा
स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगन गरिएको सूचना
Janssen खोप सम्बन्धी सूचना
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी सूचना ।
कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा सम्बन्धी सूचना ।