FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone Responsibility
खिमानन्द भुसाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bangangamun@gmail.com ९८५७०८७१११ / ०७६-५५००३८
राज कुमार तिवारी अधिकृत आठौं पशु सेवा शाखा tiwarierk@gmail.com ९८४७३८४१३३ पशुसेवा शाखा प्रमुख, पशुपन्छी विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु
खिम बहादुर जि. सी अधिकृत आठौं शिक्षा educationbangangamun@gmail.com ९८५७०५०११३ शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा अन्तर्गत विद्याालय प्रशासन सम्बन्धी कार्य शाखा प्रमुखको समन्वयमा गर्ने, नगरको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, शैक्षिक क्रियाकलापहरुको आवश्यक तथ्याङ्कहरु अपडेट आदि
लेष बहादुर के.सी. अधिकृत आठौं कृषि विकास शाखा agriculturebangangamun@gmail.com ९८४१३५२७४७ कृषि विकास शाखा प्रमुख, नगर क्षेत्र भित्र कृषि जन्य पदार्थहरुको विकासको लागि योजना निर्माण तथा नियमन र व्यवस्थापन आदि कार्यालय प्रमुखले लगाएको अह्राएको अन्य कामहरु
डा.आनन्द अधिकारी अधिकृत आठौं पिपरा अस्पताल piparahospital077@gmail.com
केशबराज भट्टराई ( शा.अ.) सुचना अधिकारी प्रशासन bangangamun@gmail.com ९८५७०५४३३० प्रशासन शाखा प्रमुख, कर्मचारी प्रशासन र आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी, गुनासो तथा हेलो सरकार, सूचना प्रदान सम्बन्धी, सबै शाखा संगको समन्वय, अनुगमन, राजपत्र प्रकाशन, कानूनहरुको अभिलेखिकरण आदि
केशवराज गैरे लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन accbangangamun@gmail.com ९८४९७७४०४८ कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु
तेज बहादुर सोमै अधिकृत सातौं आयुर्वेद शाखा ९८४९३२७१८८ नगरको आयुर्वेद औषधालयको शाखा प्रमुख भई आयुर्वेद औषधालय सम्बन्धी सबै कार्यहरु
सरस्वती पन्थी अधिकृत सातौं पिपरा अस्पताल ९८४१४५०२४५
शान्तराज आचार्य अधिकृत सातौं योजना शाखा planningbangangamun@gmail.com ९८५७०५१०९४ योजना शाखा प्रमुख, योजना निर्माण, अनुगमन तथा फर्छयौट सम्बन्धित सबै कार्यहरु तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु ।
सुरज घिमिरे इन्जिनियर पू्र्वाधार विकास शाखा ghimire.suraj90@gmail.com ९८५७०७०५७४
विष्णु आचार्य अधिकृत सातौं स्वास्थ्य शाखा ९८६७२२७०१८
जीत बहादुर रायमाझी अधिकृत स्तर छैठौ भलवाड स्वास्थ्य चौकी ९८५७०५०३६०
ठगराज पौडेल अधिकृत स्तर छैठौ स्वास्थ्य शाखा healthbangangamun@gmail.com ९८५७०५००८५
कृष्ण प्रसाद घिमिरे अधिकृत स्तर छैठौ कोपवा स्वास्थ्य चौकी ९८४७०४०५३७
द्रोण प्रसाद बेल्बासे अधिकृत स्तर छैठौ गजेहडा स्वास्थ्य चौकी ९८५७०५११९८
देवि प्रसाद श्रेष्ठ अधिकृत स्तर छैठौ पिपरा अस्पताल ९८५७०५०८१३
चन्द्रमाया राना अधिकृत स्तर छैठौ पिपरा अस्पताल ९८४७७८८९२९
भक्तिराम पाण्डे अधिकृत स्तर छैठौ स्वास्थ्य शाखा ९८५७०५०७५३
ईश्वरा खरेल अधिकृत स्तर छैठौ वडा नं.१ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र ९८१२७५१५३६
सरस्वती भण्डारी अधिकृत स्तर छैठौ पिपरा अस्पताल ९८४७८४९५२६
राधा गौतम अधिकृत स्तर छैठौ पिपरा अस्पताल ९८४७१४३५७९
चोपकान्त न्यौपाने अधिकृत स्तर छैठौ पिपरा अस्पताल ९८४७०३८६९३
कुल प्रसाद पन्थी अधिकृत स्तर छैठौ पिपरा अस्पताल ९८४८९९८८८०
हिमलाल घिमिरे अधिकृत स्तर छैठौ मोतिपुर स्वास्थ्य चौकी ९८४७३९३१२९
मिना बि.सी अधिकृत स्तर छैठौ हथौसा स्वास्थ्य चौकी ९८०६९००४२२
पर्शुराम थारु अधिकृत स्तर छैठौ पटना स्वास्थ्य चौकी ९८४७१३२६०५
कल्पना खनाल अधिकृत स्तर छैठौ पिपरा अस्पताल ९८४७०७५२६७
धनिराम आचार्य अधिकृत स्तर छैठौ कृषि विकास शाखा ९८४७०५२९५४
सन्तोष कुमार भुसाल अधिकृत स्तर छैठौ कृषि विकास शाखा ९८४७२८४७००
राम प्रसाद सापकोटा रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार तथा लघु उद्यम शाखा ९८५७०५२५७६ प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक तथा लघु उद्यम कार्यक्रम सम्बन्धी सबै कार्यहरु, संघसंस्था दर्ता आदि कार्यहरु
मदन प्रसाद घिमिरे अधिकृत स्तर छैठौ राजश्व शाखा taxbangangamun@gmail.com ९८४७०२८०९२ राजश्व सम्बन्धी, नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पट्टा, विज्ञापन कर, मनोरन्जन कर सम्बन्धी ठेक्का पट्टा, पशुजन्य, कबाडीजन्य वस्तुको ठेक्का पट्टा, घरेलु तथा प्राईभेट फर्म, व्यवसाय दर्ता तथा बजार अनुगमन आदि
सन्जुदेवि आचार्य अधिकृत स्तर छैठौ आन्तरिक लेखा परिक्षण samarpitsanju@gmail.com 9866574245 आम्दानी,खर्च र धरैटीको आर्थिक विवरण तथा सो संग सम्बन्धित श्रोतको लेखा परिक्षण गर्ने,आर्थिक जोखिम न्यूनिकरण गर्न सहयोग गर्ने
सुनिल श्रेष्ठ इन्जिनियर भवन तथा शहरी विकास शाखा ९८४३४५११८१
लक्ष्मी पौडेल भट्टराई अधिकृत स्तर छैठौ जिन्सी शाखा jinshibangangamun@gmail.com ९८४७१६६६७२
नरेन्द्र प्रसाद पोख्रेल अधिकृत स्तर छैठौ वडा नं. २ सचिव bangangamun2@gmail.com ९८५७०४२८११ वडा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी
गोविन्द आचार्य अधिकृत स्तर छैठौ वडा नं. १ सचिव govindaddckapilvastu@gmail.com ९८४७०६१३७१ वडा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी
मिलन पोख्रेल सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि अधिकृत milan.pokhrel61@gmail.com ९८६७१३४२२८ नगरपालिकाको Website,फेसबुक पेज अपडेट, ई-हाजिरी र कार्यालयको इ मेल व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधी सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने
अनिल खनाल इन्जिनियर पूर्वधार विकास शाखा ९८५७०५४३५५
सन्तोष बहादुर थापा सहायक स्तर पाचौँ सहकारी शाखा / न्यायिक समिति सचिवालय ९८४७५४४४७१
गोमादेवि भट्टराई सहायक स्तर पाचौँ वडा नं. ६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ९८०६९४७१०७
राम बहादुर रायमाझी सहायक स्तर पाचौँ भलवाड स्वास्थ्य चौकी ९८१७४९५१३३
इन्द्रमणि गैरे सव.इन्जिनियर पूर्वधार विकास शाखा ९८५७०५००९४
कृष्ण प्रसाद पोख्रेल सव.इन्जिनियर पुर्वाधार विकास शाखा ९८५७०५०७८८
यमलाल पोख्रेल सहायक स्तर पाचौँ पशु सेवा शाखा ९८००००००१७
सरस्वती लम्साल सहायक स्तर पाचौँ गजेहडा स्वास्थ्य चौकी ९८४४७८७८३६
दिपक पाण्डे सहायक स्तर पाचौँ वडा सचिव वडा नं. ५ bangangamun5@gmail.com 9857016976 वडा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी
कृष्ण प्रसाद खनाल सहायक स्तर पाचौँ वार्ड नं. ७ सचिव bangangamun7@gmail.com ९८४७०८२५९२ वडा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी
तेजराज अर्याल सहायक स्तर पाचौँ वडा नं ८ सचिव ९८४१०९०८०० वडा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी
पुष्पा के.सी. सहायक स्तर पाचौँ योजना शाखा ९८४४७३३९०१
दिपा जि.सी. सहायक स्तर पाचौँ राजश्व शाखा ९८४७८७४०९७
गोमकला रायमाझी सहायक स्तर पाचौँ भलवाड स्वास्थ्य चौकी ९८४७०६२१८०
पञ्चराम थारु सहायक स्तर पाचौँ वडा नं ३ सचिव ९८४७२७६४६५ वडा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी
धनिराम चौधरी सहायक स्तर पाचौँ वडा नं ११ bangangamun11@gmail.com ९८४७०४०८७५ वडा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी
सन्त प्रसाद चौधरी सहायक स्तर पाचौँ पिपरा अस्पताल आर्थिक प्रशासन cdysantosh9@gmail.com ९८५७०५२०६७
शान्ता खनाल पाण्डे अ. सव-इन्जिनियर 9847205052
अशोक कुमार चौधरी सहायक स्तर पाचौँ वडा नं १० ९८६७४७९५१८ वडा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी
गोविन्द कार्की अमिन भवन तथा शहरी विकास शाखा ९८६९३१५८४८
राधा भट्टराई सहायक स्तर पाचौँ गजेहडा स्वास्थ्य चौकी ९८४७५७८१८०
सन्तोष कुमार बैठा सहायक स्तर पाचौँ वडा नं ९ सचिव ९८४३८५३०७६ वडा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी
सरस्वती गिरी सहायक स्तर पाचौँ वडा नं. ७ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ९८४७१३४८३५
सुन्दरा के.सी. सहायक स्तर पाचौँ मोतिपुर स्वास्थ्य चौकी ९८४७०८२७७०
सुन्दर तरामु सहायक स्तर पाचौँ गजेहडा स्वास्थ्य चौकी ९८५७०३४७८८
जिवन थापा सहायक स्तर पाचौँ मोतिपुर स्वास्थ्य चौकी ९८५७०५१७२५
दुर्गा पोख्रेल सहायक स्तर पाचौँ स्वास्थ्य शाखा ९८०४३९१७८८
राजु सुनारी सहायक स्तर पाचौँ हथौसा स्वास्थ्य चौकी ९८५११७६४७७
कुमारी विन्दु शर्मा सहायक स्तर पाचौँ वडा सचिव 9844717415 वडा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी
शुसिला पन्थ सहायक स्तर पाचौँ महिला विकास शाखा ९८५७०५७८६१
अग्निभेष गौतम सहायक स्तर पाचौँ कोपवा स्वास्थ्य चौकी
बिना खनाल सहायक स्तर पाचौँ 9863292481
सीता क्षेत्री सहायक स्तर पाचौँ पशु सेवा शाखा ९८४७०४२३४१
अनन्त पोख्रेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८६७५४५४७३
रमा ज्ञवाली बुढथापा सहायक स्तर पाचौँ गजेहडा स्वास्थ्य चौकी ९८६७८७०१९१
टेक नारायण न्यौपाने सहायक स्तर पाचौँ पटना स्वास्थ्य चौकी ९८६७६४७८९९
अञ्जु गौतम सहायक स्तर पाचौँ पिपरा अस्पताल ९८६९६९८१८७
मिना कुमारी राना सहायक स्तर पाचौँ पिपरा अस्पताल ९८४२०५१८४९
दिपक थापा सहायक स्तर पाचौँ प्रशासन शाखा ९८४७४०४४००
जिवन खनाल सहायक स्तर पाचौँ कोपवा स्वास्थ्य चौकी
कृष्ण प्रसाद गौतम सहायक स्तर पाचौँ वडा नं. ६ सचिव bangangamun6@gmail.com ९८६७११११६१ वडा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी
रन्जु क्षेत्री सहायक स्तर पाचौँ पिपरा अस्पताल ९८५७०३०८९१
पुष्कर भुसाल सहायक स्तर पाचौँ पंजिकरण विशेष कार्यक्रम puskarbhusal00100@gmail.com / banganga.panjikaran@gmail.com ९८४१५४३९८५ पंञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी
सुवास अर्याल सहायक स्तर पाचौँ पिपरा अस्पताल ९८६७१४५०४२
दिपक पाण्डे सहायक स्तर पाचौँ पिपरा अस्पताल ९८६७८२४२०१
पदमलाल घिमिरे सहायक स्तर पाचौँ कृषि विकास शाखा ९८४७०८३४००
सविता थापा सव.इन्जिनियर भवन तथा शहरी विकास शाखा ९८६७०१४२९६
ईश्वरी अधिकारी सहायक स्तर पाचौँ शिक्षा युवा तथा खेलकुद विकास शाखा ९८४७१८९२४७
गिता राना सहायक स्तर पाचौँ पटना स्वास्थ्य चौकी ९८६७५४७८८६
राधा कोइराला सहायक स्तर पाचौँ पटना स्वास्थ्य चौकी ९८४७२५४३४४
खुमानन्द पोख्रेल सहायक स्तर चौथो पशु सेवा शाखा ९८४७१४२१०२
सरस्वती खनाल सहायक स्तर चौथो भलवाड स्वास्थ्य चौकी
पुनम रोकाहा सहायक स्तर चौथो कोपवा स्वास्थ्य चौकी ९८४७१९०९१२
कृष्ण बहादुर बस्नेत सहायक स्तर चौथो गजेहडा स्वास्थ्य चौकी
पुष्पा पौडेल घिमिरे सहायक स्तर चौथो भलवाड स्वास्थ्य चौकी ९८५७०६६५१७
मेनका घिमिरे सहायक स्तर चौथो वडा नं. १ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ९८४७५७८५२७
लिला पाण्डे सहायक स्तर चौथो हथौसा स्वास्थ्य चौकी
लिला पाण्डे सहायक स्तर चौथो हथौसा स्वास्थ्य चौकी ९८४७४२४४८४
पदमिना पौडेल पन्थ सहायक स्तर चौथो पिपरा अस्पताल ९८४७०७०६९६
लक्ष्मी पाण्डे सहायक स्तर चौथो हथौसा स्वास्थ्य चौकी ९८००७१३१४०
सिता चौधरी सहायक स्तर चौथो पटना स्वास्थ्य चौकी ९८०५४८५८३०
रक्षा ज्ञवाली सहायक स्तर चौथो स्वास्थ्य शाखा ९८६७८४९७८१
जानका पोख्रेल सहायक स्तर चौथो मोतिपुर स्वास्थ्य चौकी ९८४७२९२२१४
रैमति गर्बुजा सहायक स्तर चौथो कोपवा स्वास्थ्य चौकी ९८६१३७०६०१
हरिना गाहा सहायक स्तर चौथो पंजिकरण शाखा ९८६७३२६६७०
रीना गिरी सहायक स्तर चौथो मोतिपुर स्वास्थ्य चौकी ९८६७२७८४५०
भगवती पोख्रेल सहायक स्तर चौथो मोतिपुर स्वास्थ्य चौकी ९८६७४७६६२६
अनिता पौडेल सहायक स्तर चौथो वडा नं. ७ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ९८४६९२५४९६
भगवती आचार्य शर्मा सहायक स्तर चौथो महिला तथा बालबालिका शाखा ९८६७११११६१
खेम प्रसाद खनाल सहायक स्तर चौथो भवन तथा शहरी विकास शाखा ९८४७०४०९९९
सुशिला भुसाल सहायक स्तर चौथो वार्ड नं. २ को कार्यालय ९८६७१८७१७३
महेश भट्टराई सहायक स्तर चौथो आर्थिक प्रशासन ९८६३२४९४००
कमला बि.क. सहायक स्तर चौथो पंजिकरण विशेष कार्यक्रम ९८४७०१७७६७
कान्ति चुदाँली सहायक स्तर चौथो ९८४७००७९३५
विष्णु गौतम सहायक स्तर चौथो ९८६७२४८२६४
अन्जली थारु सहायक स्तर चौथो पटना स्वास्थ्य चौकी ९८४२००१९९६
जानकी चौधरी सहायक स्तर चौथो वडा नं. ३ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ९८५७०५२०६७
सविता कुंवर अ. सव-इन्जिनियर भवन तथा शहरी विकास शाखा ९८६७७९८१३५
तारा प्रसाद सुवेदी अ. सव-इन्जिनियर पूर्वधार विकास शाखा ९८४४७२४८८०
मदन पौडेल सहायक स्तर चौथो शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक ९८६७००४७४९
मोति पौडेल सहायक स्तर चौथो शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक ९८२१४७८८२१
खगेन्द्र घिमिरे सहायक स्तर चौथो भवन तथा शहरी विकास शाखा 9867400691
अमिना खातुन सहायक स्तर चौथो हथौसा स्वास्थ्य चौकी ९८२४४३३६२०
शर्मिला राना पोषण स्वयमसेवक बहुक्षेत्रीय पोषण ९८४७५४४७६८
रेखा भुसाल सहायक स्तर चौथो कोपवा स्वास्थ्य चौकी ९८४७५४३९६९
विजया रिजाल सहायक स्तर चौथो पटना स्वास्थ्य चौकी ९८६०८१४७६२
सोनिया लुम्रे मगर सहायक स्तर चौथो पिपरा अस्पताल ९८६७९०८८६२
शंकर पाण्डे ह.स.चा. चौथो हल्का सवारी चालक ९८४७०६१९२५
दिनामणी खनाल ह.स.चा. प्रथम सवारी चालक ९८४७२३६०००
राजेन्द्र भण्डारी ठू.स.चा. प्रथम दमकल चालक ९८४७०६३५६३
बुद्ध हमाल ठू.स.चा. प्रथम जेसिवि चालक ९८१५४९३१८६
पदम बहादुर सुनार ठू.स.चा. प्रथम ग्रेडर चालक ९८६०९९०१७९
राधेश्याम पासी ठू.स.चा. प्रथम रोलर चालक ९८४७०३८४००
चुरामणि चौधरी सुरक्षा गार्ड वाणगङ्गा नगरपालिकाको कार्यालय ९८४७३३७०६१
खिमानन्द घिमिरे सुरक्षा गार्ड वाणगङ्गा नगरपालिकाको कार्यालय ९८४७०२०३७१
मिना घिमिरे सहायक स्तर पाचौँ वार्ड नं. ८ को कार्यालय ९८४७०४००२७
तेज कुमारी पौडेल सहायक स्तर चौथो वार्ड नं. ७ को कार्यालय ९८४७५८५१८१
सकराधे थारु कार्यालय सहयोगी वडा नं ५ को कार्यालय ९८०६०५६७७८
सन्तोष खनाल कार्यालय सहयोगी ९८६७१२७८८८
खुम प्रसाद पाण्डे का.स. चतुर्थ आर्थिक प्रशासन ९८४७०८३५७०
राम बहादुर खत्री का.स. पाँचौ पशु सेवा शाखा ९८४७१०७४०६
नन्द कुमारी पाण्डे का.स. चतुर्थ शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक ९८६७१५९८९७
रामकिशोर चौधरी थारु का.स. चतुर्थ वडा नं ३ को कार्यालय ९८४७१९२०२०
देविलाल पौडेल का.स. पाँचौ वडा नं. ६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ९८६७१४५०३८
अजोधिया थरुनी का.स. पाँचौ पटना स्वास्थ्य चौकी ९८६३५०२७३५
छविलाल पोख्रेल का.स. पाँचौ पशु सेवा शाखा ९८६१६८४८८२
केश बहादुर गाहा का.स. चतुर्थ वडा नं.६ ९८५७०६११०२
दुखि प्रसाद चौधरी का.स. चतुर्थ स्वास्थ्य शाखा ९८४७२८८१६१
नारायण प्रसाद पन्थी का.स. पाँचौ प्रशासन शाखा ९८४७४३२१९१
खिमराज भट्टराई का.स. चतुर्थ मोतिपुर स्वास्थ्य चौकी ९८४७०५८३५६
कृष्ण प्रसाद गैरे का.स. चतुर्थ कोपवा स्वास्थ्य चौकी ९८४७०२७०६८
लक्ष्मी खनाल का.स. प्रथम दर्ता चलानी ९८४७३८४२४०
प्रदिप कुमार थारु का.स. प्रथम नगरपालिका कार्यालय ९८०७४१७९१४
तारा छन्तयाल सोमै का.स. प्रथम वार्ड नं. २ को कार्यालय ९८११९०५२०८
अजोरमति बढई का.स. प्रथम पिपरा अस्पताल ९८०७४७७५२७
बुद्धिमाया गुरुङ्ग का.स. प्रथम कोपवा स्वास्थ्य चौकी
मदन थारु का.स. प्रथम वडा नं १० को कार्यालय ९८०७४१०७३८
पवित्रा पौडेल का.स. प्रथम पिपरा अस्पताल ९८६०३८५०८१
सञ्जय कुमार चौधरी का.स. प्रथम वडा नं १ को कार्यालय ९८६७४१२६२०
टोपली रिमाल का.स. प्रथम हथौसा स्वास्थ्य चौकी ९८६७१४९९५०
हरि नेपाल का.स. प्रथम वडा नं ११ को कार्यालय ९८४७४५८८०२
विष्णु राना का.स. प्रथम प्रशासन शाखा ९८०७५६३८४७
मधु सेन का.स. प्रथम आयुर्वेद शाखा ९८६०७३४०९५
सन्तोष खनाल का.स. प्रथम वार्ड नं. ५ को कार्यालय ९८६७१२७८८८
भगवती खनाल का.स. प्रथम ९८४७५२७२४८
मिना थारु का.स. प्रथम वार्ड नं. ४ को कार्यालय ९८४७२८६२९७
भगवती गैरे का.स. प्रथम वार्ड नं. ६ को कार्यालय ९८४७१५७८४८
ज्योति मल्ल का.स. प्रथम वडा नं ४ को कार्यालय ९८२१५३३२८१
दुर्गा गिरी का.स. प्रथम आयुर्वेद शाखा ९८२१४७८८२१
सिमा भुसाल का.स. प्रथम वडा नं ७ को कार्यालय ९८११९८९९५६
शुसिला घिमिरे वि.क. का.स. प्रथम वडा नं ८ को कार्यालय ९८१७४८६२३७
शिवकला भट्टराई का.स. प्रथम वडा नं. ६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र
मुन्नी राना पुन का.स. प्रथम वडा नं. ७ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र
रतन बहादुर थापा का.स. प्रथम कार्यालय
विष्णुमाया उपाध्याय का.स. प्रथम वडा नं. ३ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र
श्रीधरा थापा का.स. प्रथम वडा नं. १ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ९८६७४७०५६६
सुवासना गिरी पछाई का.स. प्रथम वडा नं. ९
राधा सारु का.स. प्रथम हथौसा स्वास्थ्य चौकी
सरिता पाण्डे का.स. प्रथम पिपरा अस्पताल