FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

Post date Documents
आ व ०७९।८० मा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण Thursday, July 20, 2023 - 13:31 PDF icon सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्तिहरु २०७९।८०.pdf
आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण Friday, July 22, 2022 - 11:35 PDF icon सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्तिहरु २०७८।७९.pdf
आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण Tuesday, May 4, 2021 - 16:51 PDF icon सामाजिक सुरक्षा ७७।७८.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले परिचय पत्र नवीकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । Thursday, July 2, 2020 - 15:56 PDF icon सामाजिक सुरक्षा.pdf
आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण Monday, May 4, 2020 - 16:50 PDF icon सामाजिक सुरक्षा ७६।७७.pdf
आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण Saturday, May 4, 2019 - 16:48 PDF icon सामाजिक सुरक्षा ७५।७६.pdf
२०७५ बैशाख देखि चैत्र महिना सम्म नगरभित्र दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाको विवरण । Thursday, May 2, 2019 - 11:40 PDF icon घटना दर्ता विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाम नविकरण सम्बन्धमा Tuesday, June 26, 2018 - 11:34 PDF icon notice2.pdf
निव‌ृत्तिभरण पाउनेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने सम्बन्धी सुचना Tuesday, June 26, 2018 - 11:29 PDF icon notie1.pdf
आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण Friday, May 4, 2018 - 16:45 PDF icon सामाजिक सुरक्षा ७४।७५.pdf

Pages