FAQs Complain Problems

नगर प्रोफाइल

बाणगङ्गा नगरपालिकाको Digital Profile को लिङ्क-- http://banganga.raas.com.np ›

                                           

   खानेपानी संस्थाका विवरण:

क्र.स संस्थाको नाम  ठेगाना कैफियत
गजेहडा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. १, उत्तमनगर  
बाणगङ्गा र गजेहडा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. १, उत्तमनगर  
बाणगङ्गा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. २, नन्दनगर  
बुद्ध खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. २, तिनैया  
दुर्गादेवी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. ५, बैकुण्ठनगर  
मधौलिया खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. ५, ब्याडा टोल निर्माणाधिन योजना
कोपवा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. ५, कोपवा निर्माणाधिन योजना
लक्ष्मणघाट खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. ६, खुटैनी निर्माणाधिन योजना
कल्याणकारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. ७, बनगाई  
१० मोतिपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. ७, गन्सहवा  
११ मोतिपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. ८, उदयपुर  
१२ शिव पार्वती खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. ८, मधुवन  
१३ आदर्श खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. ११, भणसडवा  
१४ ओदारी देउवापार खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. ११, देउवापार निर्माणाधिन योजना
१५ बरवा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति वार्ड नं. ११, बरवा निर्माणाधिन योजना

 

                                             सामुदायिक वनको विवरण:

क्र.स सामुदायिक वनको नाम  ठेगाना अध्यक्ष / सचिव सम्पर्क नम्बर
शिवमन्दिर सामुदायिक वन वार्ड नं. १, दरखास्त यमलाल गिरी/हेमनाथ न्यौपाने ९८४४४२५२१४/९८१४४३३७१५
मनकामना सामुदायिक वन वार्ड नं. २, नन्दनगर अमित पौडेल/गंगा कुमारी भट्टराई ९८६१६६३४३३/९८४७०७२३०६
बैजलपुर सामुदायिक वन वार्ड नं. २, बैजलपुर सत्यनारायण चौधरी/मधुकला भट्टराई ९८४७२८४१५९/९८२६४०६९६७
महिला कोठी सामुदायिक वन वार्ड नं. २, पिपरा रत्न बहादुर कार्की /खुमा घिमिरे ९८५७०३२४२०/९८१९४४९२५३
नव जागृती सामुदायिक वन वार्ड नं. २, गोबडिया पदम अधिकारी/सारदा थापा ९८५७०५४००७/९८४७०८९१५७
मुना सामुदायिक वन वार्ड नं. २, गब्डैया सोभ बहादुर वि.क./मिना पोख्रेल ९८६६६५२१३१/९८४७२७८२३५
प्रतिभा सामुदायिक वन वार्ड नं. २, लखनपारा जंग बहादुर यादव /दुर्गा वि.क. ९८०६९७१६५९/९८६९७८८९५५
लालमटिया सामुदायिक वन वार्ड नं. २, कप्टैया सुन्दर अर्याल/मिना ज्ञवाली ९८५७०३७९३५/९८४७०८७९३८
कैलाश आश्रम धार्मिक वन वार्ड नं. २, नन्दनगर खुमलाल शर्मा /दिपक शर्मा ९८४७१३६९२७/९८४७१६०४७७
१० राजापानी सामुदायिक वन वार्ड नं. ३, राजापानी ढाकाराम अधिकारी/सिता पौडेल ९८६७०३२०१९/९८१४४३३७१५
११ श्रृड्ड्गीघाट सामुदायिक वन वार्ड नं. ४, श्रृङ्गीघाट रेनु सेन/ कृष्ण पौडेल ९८६७२०९९९३/९८५७०५१३१९
१२ मधौलिया सामुदायिक वन वार्ड नं. ५, मधौलिया खणानन्द शर्मा /रेखा ढकाल ९८५७०५०३५८/९८२१९१४९४१
१३ खैरेनीचौर सामुदायिक वन वार्ड नं. ५    
१४ बागेश्वरी सामुदायिक वन वार्ड नं. ५ र ६    
१५ लक्ष्मणघाट सामुदायिक वन वार्ड नं. ६    
१६ खैरो खुटनी सामुदायिक वन वार्ड नं. ६    
१७ फुलबारी सामुदायिक वन वार्ड नं. ७, मोतिपुर शेषकान्त बेल्बासे/मिना थापा क्षेत्री ९८५७०३२४९१/९८४७०६४५३३
१८ प्रगति सामुदायिक वन वार्ड नं. ७, बनगाई लक्ष्मण खड्का / जमुना बि.सी. ९८६७४७७५४८/९८६७४१२७९४
१९ मधुवन सामुदायिक वन वार्ड नं. ८, मधुवन    
२० नव प्रभात सामुदायिक वन वार्ड नं. ८, बण्डौली    
२१ त्रिशक्ति सामुदायिक वन वार्ड नं. ८, मोर्मि    
२२ नमुना सामुदायिक वन वार्ड नं. ९, चौवाह हुमलाल पौडेल/दुर्गा न्यौपाने ९८४०९११९८०
२३ जनजागरण सामुदायिक वन वार्ड नं. ९, भलवाड जिवनारायण पौडेल ९८४७५४३७५८
२४ साहारा सामुदायिक वन वार्ड नं. ९, भलवाड कमल बेल्बासे/रेखा क्षेत्री ९८४७२८४३६८
२५ कोटिहवा सामुदायिक वन वार्ड नं. ९, बर्दहवा फर्स बहादुर बस्नेत/राधा बेल्बासे ९८४७३६४३३९
२६ खोजीपुर सामुदायिक वन वार्ड नं. ९, जिनुवा दिपक कुमार थापा /पुजा बेल्बासे ९८४७५९२५३१
२७ कालिका सामुदायिक वन वार्ड नं. ९, बक्सिसपुर मित्रलाल पौडेल ९८४७५९३०६७
२८ सरेपानी सामुदायिक वन वार्ड नं. ९, पडरिया गिर बहादुर गुरुङ/फूलमाया गुरुङ ९८४७२८३८९०
२९ अम्रते सामुदायिक वन वार्ड नं. ९, भर्तापुर गोपाल गिरी/मिना सिञ्जापती ९८४७१९५२९९
३० कोइली सामुदायिक वन वार्ड नं. ९, भर्तापुर हरिराज घिमिरे ९८४४७१६४३०
३१ खुतखुते सामुदायिक वन वार्ड नं. ९, भर्लावास भिम बहादुर पुन/मोतिकला पुन ९८५७०५२३३०
३२ कपिलधाम धार्मिक वन वार्ड नं. ९ शंकर प्रसाद आचार्य /ध्रुव बेल्बासे ९८५७०५१७५१
३३ श्री जनम बेर्थि सामुदायिक वन वार्ड नं. १०, ठूलो ठेकही लक्ष्मी प्रसाद थारु/श्याम प्रसाद थारु ९८१९४८६८२७/९८१२९६०६६२
३४ श्री कालिका सामुदायिक वन वार्ड नं. १०, धर्मपुरा खुम बहादुर राना/सुनिता गुभाजु ९८६७४४२२४४/९८६७२०४७९४
३५ श्री बुद्ध सामुदायिक वन वार्ड नं. १०, बनकट्टी अम्मर बहादुर थापा/इन्द्रराज पंथी ९८१५४४५०४१/९८१८८०९००९
३६ बरवा सामुदायिक वन वार्ड नं. ११    
३७ भड्डीहवा सामुदायिक वन वार्ड नं. ११