FAQs Complain Problems

विद्यालयहरु

क्रस

विद्यालयको नाम

तह

ठेगाना

Email

प्रधानाध्यापक

सम्पर्क नं

सूचना अधिकारी

सम्पर्क नं

Email

किसिम

गौतमबुद्ध आधारभूत विद्यालय कुसुमडाँडा

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ९

 

बलराम आचार्य

९८४७१६१०३२

 

 

 

सरकारी

भर्तापुर आधारभूत विद्यालय

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ९

bhartapurschool2035@gmail.com

कमला वि क

९८६४३३१९६०

विजय  खरेल

९८४७५४४८८३

 

सरकारी

राम आधारभूत विद्यालय पडरिया

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ९

giriomlal@gmail.com

ओमलाल गिरी

९८५७०७१३६०

सुरज बेल्वासे

९८६७८३६६५१

surajbelbase159@gmail.com

सरकारी

बालकल्याण आधारभूत विद्यालय बर्दहवा

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ९

gomagiri065@gmail.com

गोमा गिरी

९८४७२६४०६५

विष्णु प्रसाद पोख्रेल

९८४७१९६८५२

 

सरकारी

शुद्धोधन जनजीवन मा वि भलवाड

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ९

kandelanita32@gmail.com

अनिता कडेल

९८४१९५४३१६

नेत्र प्रसाद खनाल

९८४७२८४७८६

netrakhanal180@gmail.com

सरकारी

बरकतिया आधारभूच विद्यालय बरकतिया

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ८

 

रिता भट्टराई

९८४७२१४९१९

रविन पोख्रेल

९७४९७९०७०३

 

सरकारी

सुर्योदय आधारभूत विद्यालय चप्परगाँउ

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ८

bhattaraidharmaraj12@gamil.com

धर्मराज भट्टराई

९८४७१३४९६८

रेशमलाल खनाल

९८४७०५२७९७

khanalreshamlal34@gmail.com

सरकारी

जननी आधारभूत विद्यालय मधुबन

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ८

aryalrudramaya2072@gmail.com

रुद्रमाया पौडेल

९८४७१३३३३२

मन्जु भट्टराई

९८४४७०८४६१

manju.bhattarai143bhandari@gmail.com

सरकारी

बाणगंगा मा.वि लौगाई

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ८

bmcbanganga@gmail.com

कुलराज पौडेल

९८५७०५०५७९

हुमनाथ पौडेल

९८५७०१०२६६

humanathp12@gmail.com

सरकारी

१०

जनसेवा आधारभूत विद्यालय मोर्मी

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ८

janasewabasicschool@gmail.com

ज्ञानराज पाण्डे

९८४७०९१५५१

राजेन्द्र खनाल

९८६७३८५६४५

 

सरकारी

११

जनज्योति मा.वि. मोतिपुर

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ७

bishnusirko@gmail.com

विष्णु प्रसाद भण्डारी

९८५७०४४६६५

इन्द्रमणी पान्डे

९८४७०६२२१७

 

सरकारी

१२

जनचेतना आधारभूत विद्यालय बनगाई

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ७

shambhuramkhanal@gmail.com

शम्भुराम खनाल

९८४७०३३२८७

देवेन्द्र वहादुर थापा

९८५७०५०६९५

thapadevendra2016@gmail.com

सरकारी

१३

नवदूर्गा आधारभूत विद्यालय मोतिपुरडाँडा

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ७

pandeybalram532@gmail.com

बलराम पाण्डे

९८४७१६०९२२

भिम वहादुर थापा

९८५७०५४३०१

thapabhim2029@gmail.com

सरकारी

१४

ज्ञानोदय आधारभूच विद्यालय सूठौली

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ६

kamalagiri2026@gmail.com

कमला गिरी

९८४७०६१२१२

नारायण प्रसाद पोख्रेल

९८४७२०४२२२

pokhrelnarayan202@gmail.com

सरकारी

१५

लक्ष्मणघाट मा. वि लक्ष्मणघाट

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ६

aayamdristant@gmail.com

कविराज भण्डारी

९८५७०५००५३

चेतनाथ पौडेल

९८४७०४४५९४

dristantaayam@gmail.com

सरकारी

१६

मा.वि. झण्डा

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ५

krishnashrestha81658@gmail.com

कृष्ण टण्डन

९८४७०४६६०४

पदम खनाल

९८४७२५८८८२

pkmumataz@gmail.com

सरकारी

१७

श्यामा आधारभूत विद्यालय मटेरीया

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ५

 

ओमप्रकाश पौडेल

९८४७२०३५८६

कमला चौधरी

९८०६९७८५६२

kritikatharu7@gmail.com

सरकारी

१८

अन्तराष्ट्रिय यूवा वर्ष आधारभूत विद्यालय सेमरखोर

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ५

 

गिता पोख्रेल

९८४७०८२१९४

दामोदर आचार्य

९८४७०४४४५५

damuacharya76@gmail.com

सरकारी

१९

महेन्द्र मा. वि. कोपवा

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ५

mahendra.mavi464@gmail.com

तनुश्री भण्डारी

९८४७५९०९१४

विमलराज आचार्य

९८४७०२२४२४

bimalacharya1976@gmail.com

सरकारी

२०

बाणगंगा मा.वि. गजेहडा

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ४

 

राम प्रसाद भण्डारी

९८५७०५२५७१

विष्णु कुमार थापा

९८४७०६१५८८

bishnu.thapa2970@gmail.com

सरकारी

२१

सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालय गजेहडा

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ४

rpbhandari2030@gmail.com

श्रृजना न्यौपाने

९८४७२१४८१२

शम्भु प्रसाद खनाल

९८४७०७५७८८

khanalsambhu66@gmail.com

सरकारी

२२

शान्ती आधारभूत विद्यालय डुगहवा

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ४

siddharthabasicschool2045@gmail.com

कला पोख्रेल

९८४७३८४८९३

बाबुराम घिमिरे

९८५७०३४९५१

bghimire907@gmail.com

सरकारी

२३

सरस्वती आधारभूत विद्यालय ठाँटी

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ३

ramjithakur078@gmail.com

कमला पोख्रेल

९८६७२३३९२३

कमला पोख्रेल

९८६७२३३९२३

saraswatibasicschool@gmail.com

सरकारी

२४

कोटिया आधारभूत विद्यालय गंगौलिया

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ३

 

केशरी गिरी

९८४७२३१८५०

कृष्ण प्रसाद खनाल

९८५७०५१०२३

 

सरकारी

२५

दुर्गाभवानी आधारभूत विद्यालय कर्महना

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ३

chandraprasadtharu@gmail.com

चन्द्र प्रसाद थारु

९८४७१९१५३२

चन्द्रकला थारु

९८४९४८८१५५

chandrakalathapa102@gmail.com

सरकारी

२६

गौरी भवानी मा. वि. भक्तौली

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ३

gauribhawani36@gmail.com

गोपाल प्रसाद चौधरी

९८६७३८९५९४

महेन्द्र प्रसाद पौडेल

९८४७२८४६०६

mahendrapoudel@gmail.com

सरकारी

२७

बालज्योति आधारभूत विद्यालय कप्टैया

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. २

gyawali.chabilal@gmail.com

गंगा प्रसाद चौधरी

९८०४४८८९८७

प्रतिभा भट्टराई

९८४७०६३८१०

acharyalaxmi24@gmail.com

सरकारी

२८

कपिलवस्तु आधारभूत विद्यालय राजपुर

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. २

Puspakarki427@gmail.com

पुष्पा कार्की

९८४७१५२४२७

कर्ण बहादुर थापा

९८४७०८३२७०

karnathapakto@gmail.com

सरकारी

२९

जनता मा.वि पिपरा

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. २

janatasec.schoolpipara@gmail.com

रमेश पन्थी

९८५७०१२०९३

यादव पोख्रेल

९८५७०५०९६३

 

सरकारी

३०

पञ्चआधारभूत विद्यालय बैजलपुर

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. २

panchabasic@gmail.com

जगतराम रेग्मी

९८४७०३३४४४

पुनम राना

९८६७७५८७७१

panchaschool@gmail.com

सरकारी

३१

मनकामना संस्कृत विद्यापिठ मा.वि नन्दनगर

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. २

 

कृष्ण प्रसाद पोख्रेल

९८५७०५२४७१

गायत्री खनाल

९८६७००४६६९

gayatribhusal@gmail.com

सरकारी

३२

बाल मा. वि बैरिया

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १

bhattrai.kp1985@gmail.com

टिकाराम पौडेल

९८४७५०१९८६

ओम प्रकाश घिमिरे

९८५७०५११७१

ghimireom.net36@gmail.com

सरकारी

३३

सिद्धार्थ मा. वि

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १

anirudrapaudel2032@gmail.com

इश्वर क्षेत्री

९८५७०३७९४३

चन्द्रकान्त पोख्रेल

९८४७०८३०८०

 

सरकारी

३४

सिटी मन्टेश्वरी बनगाई

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ७

 

ललिता क्षेत्री

९८४३९७८१०८

 

 

 

प्राईभेट

३५

बाणगंगा वोडिङ्ग स्कूल

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. २

bhandarinarendra890@gmail.com

नरेन्द्र भण्डारी

९८५७०५०४३४

 

 

 

प्राईभेट

३६

अन्नपुर्ण मा.वि. कोपवा

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ५

annpurnavidhyamandir@gmail.com

मदन मल्ल

९८५७०५५१८१

 

 

 

प्राईभेट

३७

आकाश आधारभूत विद्यालय

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ६

 

विरेन्द्र सेन

९८४७१०७१९३

 

 

 

प्राईभेट

३८

ए.भि.एस. विद्यालय

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११

 

इन्द्रजित थारु

९८०७४४६३५९

 

 

 

प्राईभेट

३९

एभरग्रीन मा वि बरवा

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११

nabinmarasini999@gmail.com

नविन मरासिनि

९८५७०७८३८८

 

 

 

प्राईभेट

४०

स्काइलार्क मा वि ओदारी

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११

skylarkebs2953@gmail.com

तोलाकन्त डुम्रे

९८५७०२८८४८

 

 

 

प्राईभेट

४१

हथौसा लिटिलस्टार मा.वि. ओदारी

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११

hathausa.littlestar.2059@gmail.com

सुन्दर पाण्डे

९८५७०५०३५०

 

 

 

प्राईभेट

४२

रोयल एलान्स स्कूल

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११

 

राधेश्याम चौधरी

९८१४४२४२९५

 

 

 

प्राईभेट

४३

सनफलावर वोडिङ्ग

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ९

pandaysandip0088@gmail.com

देवराज पौडेल

९८५७०५१७६५

 

 

 

प्राईभेट

४४

सगरमाथा मा.वि. भलवाड

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ९

sagarmatha123@gmail.com

छत्र पाण्डे

९८४४७१६१३५

 

 

 

प्राईभेट

४५

युनाइटेड स्टुडेन्ट एकाडेमी

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ८

shovakharg@gmail.com

कृष्ण के सी

९८५७०५१३७३

 

 

 

प्राईभेट

४६

चिल्डेन्ज एकाडमी बोडगाँउ

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ८

cpebhs2053@gmail.com

केशव सापकोटा

९८५७०५०३९७

 

 

 

प्राईभेट

४७

कपिलवस्तु विद्या मन्दिर मा वि वोडगाँउ

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ८

kbmschool2076@gmail.com

खगेन्द्र पौडेल

९८५७०३१८३६

 

 

 

प्राईभेट

४८

भु.पू. सैनिक मा.वि. पुल्चोक

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ८

rajkumarchhetri16@gmail.com

राजकुमार क्षेत्री

९८५७०५२३२२

 

 

 

प्राईभेट

४९

सैनिक साइजिगं वोडिङ्ग मोतिपुर

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ७

binkarki2055@gmail.com

विन्दु के सी

९८४७११७२७६

 

 

 

प्राईभेट

५०

पारिजात मा.वि.

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ७

parijaths@gmail.com

भोजराज शर्मा

९८४७०६२४५८

 

 

 

प्राईभेट

५१

कपिलवस्तु ज्ञानज्योति शिक्षा सदन

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ६

thakurpd.pokjhrel@gmail.com

ठाकुर पोख्रेल

९८५७३६४५६९

 

 

 

प्राईभेट

५२

राईजिङ स्टार वोडिङ्ग

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ४

risingschool1234@gmail.com

डुक बहादुर थापा

९८४७०८३८४९

 

 

 

प्राईभेट

५३

वालज्योति मा.वि. गजेहडा

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ४

baljyotieng@gmail.com

शर्वेन्द्र खनाल

९८५७०६१९९३

 

 

 

प्राईभेट

५४

समता स्कूल

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ४

 

सरिता खत्रि

९८६७४७०७०२

 

 

 

प्राईभेट

५५

गोल्डेन होराईजन मा.वि.

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ४

info.ghorizonschool@gmail.com

दिपक अधिकारी

९८४७०५१६६५

 

 

 

प्राईभेट

५६

होराईजन मा.वि. सिद्धिपुर

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ४

 

वासुदेव घिमिरे

९८५७०५१९७४

 

 

 

प्राईभेट

५७

हिलवर्ट मा.वि. पिपरा

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. २

hillbert550037@gmail.com

कुशल पाण्डे

९८४०१८४९१९

 

 

 

प्राईभेट

५८

ज्ञनपूञ्ज मा.वि. राजपूर

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. २

gbskapilvastu@gmail.com

सुरेन्द्र पाण्डे

९८५७०५३२६३

 

 

 

प्राईभेट

५९

आवरविज्डम वोडिङ्ग

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १

wisdomboarding@gmail.com

नारायण प्रसाद शर्मा

९८५७०५९१५९

 

 

 

प्राईभेट

६०

जनसहयोग आधारभूत विद्यालय मैनहरा

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११

 

राम बहादुर थारु

९८४७०६२१४२

शान्ति चौधरी

९८०६९०८१३६

 

सरकारी

६१

आधारभूत विद्यालय घरबुधिया

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११

 

बच्चुराम थारु

९८४७०४०७५१

बच्चुराम चौधरी

९८४७०४०७५१

 

सरकारी

६२

आदर्श आधारभूच विद्यालय भड्डिहवा

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११

tarabikramshah45928@gmail.com

तारा विक्रम शाहा

९८४७०४०३६५

विष्णु प्रसाद उपाध्याय

९८४७०३०२९४

bishnu.ghimire30294@gmail.com

सरकारी

६३

सुर्योदय मा वि बरवा

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११

nirdosijagannath@gmail.com

टिकाराम घिमिरे

९८५७०६६०९७

प्रकाश आचार्य

९८४७०३५६४७

acharyaprakash2031@gmail.com

सरकारी

६४

हेमराज मा वि हथौसा

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११

 

तुल्सीराम यादव

९८४७०३८१९४

शिव प्रसाद अधिकारी

९८४७२८६९१८

shivaadhikari331@gmail.com

सरकारी

६५

ओदारी मा वि ओदारी

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११

subhakharbhusal33@gmail.com

शुभाखर भुसार

९८४७२६९३२५

खडानन्द गौतम

९८५७०५०३५८

gautamkhadananda22@gmail.com

सरकारी

६६

मदरसा अलइस्लाह कोरियाचोक

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १०

 

अव्दुल वाहिद अन्सारी

९८१७४५००३०

संगिता कुमारी चौधरी

९८४२८३८१४८

 

सरकारी

६७

ने.रा.आधारभूत विद्यायल अहिरौली

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १०

khanalsanju36@gmail.com

सञ्जु खनाल

९८४७२१६६६१

रविन पोख्रेल

९७४९७९०७०३

 

सरकारी

६८

बाल आधारभूत विद्यालय बनकट्टा

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १०

 

बलराम शर्मा

९८४७१६२३१५

बलराम उपाध्याय

९८४७१६२३१५

 

सरकारी

६९

शारदा आधारभूत विद्यालय मझौवा

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १०

bista113@gmail.com

शिव विष्ट

९८०४४१३६६१

शिव विष्ट

९८०४४१३६६१

 

सरकारी

७०

सरस्वती आधारभूत विद्यालय लखनपारा

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १०

 

धातानन्द न्यौपाने

९८४७४१८४८२

पुजा थापा

९८४४७१९५७४

crazypalpa2019@gmail.com

सरकारी

७१

कोठीनदी आधारभूत विद्यालय गोगापुर

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १०

 

रामलखन थारु

९८१९४७२६४९

राम लखन चौधरी

९८१९४७२६४९

 

सरकारी

७२

जन कल्याण आधारभूत विद्यालय वालापुर

आधारभूत तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १०

shivapokhrel0437@gmail.com

दलबहादुर राना

९८१६४०९७६३

कला थापा

९८०५४८६८७३

kalat780@gmail.com

सरकारी

७३

कामता मा वि करेलीया

माध्यमिक तह

बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १०

kamatamavi1@gmail.com

चोलानाथ ज्ञवाली

९८५७०३७५१९

गोविन्द थापा मगर

९८६७३८९७७४

tg748996@gmail.com

सरकारी