FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक सूचनाको प्रकार कागजात
स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
Re-invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणित लगायतका विषयमा निवेदन दिने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना सूचना तथा समाचार
कृषि औजार/ यन्त्र तथा उपकरणहरुको दररेट उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
कृषि विकास शाखा, बाणगङ्गा नगरपालिकाको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूची सूचना तथा समाचार
आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
दररेट उपलब्ध गराईदिने बारेको सूचना । सूचना तथा समाचार , ,
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार
अनुदानको मल विक्रि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
तथ्याङ्क उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार ,
फर्म नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
प्रेस विज्ञप्ति सूचना तथा समाचार
कृषि जन्य बाली उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कृषकलाई निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for online Bids सूचना तथा समाचार
लिखित परीक्षा तथा अर्न्तवार्ता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना। सूचना तथा समाचार
मिति २०८०।०३।०८ गते बस्ने कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
आ.व ०७९।८० काे भुक्तानी निकासा सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
श्रम स्वीकृत सम्बन्धमा रोजगार सेवा केन्द्रको अनुरोध सूचना तथा समाचार
दुध प्रशोधन कार्यक्रमको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना सूचना तथा समाचार
नगरसभामा उपस्थित सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । सूचना तथा समाचार
किसान सूचिकरण सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
नक्कली कार्य अनुमति ( Work Permit) मार्फत नेपालीहरुबाट रकम ठगी भैरहेको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी मुलक सूचना सूचना तथा समाचार
दुध प्रशोधन कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
विद्यालयको पठनपाठन कार्यक्रमहरु बन्द हुने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
तरकारी बीउको दररेट (कोटेशन) उपलब्ध गराई दिने बारेको सूचनाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
भूमि शाखाको सूचना सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचार
करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। सूचना तथा समाचार
नापी टोली नं. १ (आयोग) बाणगंगाबाट जारी भएको ट्राभर्स नापी शुरु हुने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
नगर प्रहरीको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना सूचना तथा समाचार
विषय विज्ञमा सूचिकृत हुन पुन:सूचना गरिएको सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
अनुदान कार्यक्रमको लागि समूह/ सहकारी/ कृषि फर्मको सम्झौताको लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
तरकारी बिउको दररेट उपलव्ध गराईदिने बारेको सूचना सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
नगर प्रहरी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा र अर्न्तवार्ता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids for Supply and Delivery of Sanitary Pad सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
अनुदान कार्यक्रमको लागि समूह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
अनुदान कार्यक्रमको लागि समूह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
अनुदान कार्यक्रमको लागि समूह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचार
नगर प्रहरीकाे लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ! सूचना तथा समाचार
तरकारी बिउको दररेट उपलव्ध गराई दिने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
जिंक सल्फेटको दररेट उपलव्ध गराईदिने बारेको सूचना सूचना तथा समाचार
रायसुझाव तथा वार्षिक कार्यक्रम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
रायसुझाव तथा वार्षिक कार्यक्रम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार
वन प्राविधिक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना। सूचना तथा समाचार
कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार
Invitation for Online Bids सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना