FAQs Complain Problems

तपाईलाई बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७७।७८ को कार्य सम्पादन कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
25% (13 votes)
राम्रो
18% (9 votes)
सामान्य
31% (16 votes)
थाहा भएन
25% (13 votes)
Total votes: 51