FAQs Complain Problems

तपाईलाई बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७८।७९ को कार्य सम्पादन कस्तो लाग्यो ?

उत्कृष्ट
45% (60 votes)
राम्रो
16% (21 votes)
सामान्य
30% (40 votes)
थाहा भएन
8% (11 votes)
Total votes: 132