FAQs Complain Problems

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको दोस्रो त्रैमासिक विवरण- माघ २०७९