FAQs Complain Problems

केशबराज भट्टराई

Email: 
bangangamun@gmail.com
Phone: 
९८५७०५४३३०
Section: 
प्रशासन
Responsibility: 
प्रशासन शाखा प्रमुख, कर्मचारी प्रशासन र आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी, गुनासो तथा हेलो सरकार, सूचना प्रदान सम्बन्धी, सबै शाखा संगको समन्वय, अनुगमन, राजपत्र प्रकाशन, कानूनहरुको अभिलेखिकरण आदि
Weight: 
7