FAQs Complain Problems

नक्कली कार्य अनुमति ( Work Permit) मार्फत नेपालीहरुबाट रकम ठगी भैरहेको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी मुलक सूचना